rättsenlig

rättsenlig
• legitim, laglig, legal, rättsenlig, rättmätig, berättigad, tillåten
• legal, laglig, tillåten, rättslig, rättsenlig, lagenlig, laggill, tillbörlig
• legal, laglig, tillåten, rättslig, rättsenlig, lagenlig, laggill

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • rättsenlig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • laglig — • laglig, laggiltig, lagenlig, rättsgiltig, gällande, legal, legitim • legal, laglig, tillåten, rättslig, rättsenlig, lagenlig, laggill • gill, giltig, gällande, laglig, lagenlig • legitim, laglig, legal, rättsenlig, rättmätig, berättigad,… …   Svensk synonymlexikon

  • legal — • legitim, laglig, legal, rättsenlig, rättmätig, berättigad, tillåten • laglig, laggiltig, lagenlig, rättsgiltig, gällande, legal, legitim • legal, laglig, tillåten, rättslig, rättsenlig, lagenlig, laggill …   Svensk synonymlexikon

  • tillåten — • lovlig, tillåten, tillåtlig, laglig, rättmätig, legitim, berättigad • lovlig, tillåten, tillåtlig, laglig, rättmätig, berättigad • legal, laglig, tillåten, rättslig, rättsenlig, lagenlig, laggill • legitim, laglig, legal, rättsenlig, rättmätig …   Svensk synonymlexikon

  • behörig — • berättigad, rättvis, rättmätig, behörig • legitim, laglig, legal, rättsenlig, rättmätig, berättigad, tillåten • vederbörlig, tillbörlig, passande …   Svensk synonymlexikon

  • berättigad — • berättigad, rättvis, rättmätig, behörig • rättvis, rättmätig, skälig, befogad • lovlig, tillåten, tillåtlig, laglig, rättmätig, berättigad • legitim, laglig, legal, rättsenlig, rättmätig, berättigad, tillåten …   Svensk synonymlexikon

  • lagenlig — • gill, giltig, gällande, laglig, lagenlig • legal, laglig, tillåten, rättslig, rättsenlig, lagenlig, laggill • laglig, laggiltig, lagenlig, rättsgiltig, gällande, legal, legitim …   Svensk synonymlexikon

  • laggill — • legal, laglig, tillåten, rättslig, rättsenlig, lagenlig, laggill …   Svensk synonymlexikon

  • legitim — • legitim, laglig, legal, rättsenlig, rättmätig, berättigad, tillåten • laglig, laggiltig, lagenlig, rättsgiltig, gällande, legal, legitim • lovlig, tillåten, tillåtlig, laglig, rättmätig, berättigad …   Svensk synonymlexikon

  • rättmätig — • berättigad, rättvis, rättmätig, behörig • rättvis, rättmätig, skälig, befogad • berättigad, rättvis, rättmätig, skälig, behörig • legitim, laglig, legal, rättsenlig, rättmätig, berättigad, tillåten • lovlig, tillåten, tillåtlig, laglig,… …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”